jenkin
公告
基金会简介
中社社会工作发展基金会是2011年经国家民政部批准成立的、全国首家以支持和发展社会工作为宗旨的公益基金会。2017年4月27日经民政部审核,基金会被正式认定为慈善组织。基金会以“发展社工,普惠民生”为宗旨,以全国性、行业性、联合性为特点,依照...
政策与资讯
> 82· > 82· > 82· > 82· > 22åb53aa00b892-"_b > 30—b90e4a80b3d-"_b > 1‘ç88a053ec48e9-"_b822-24-60 áçè /co/li8 >(815) 790-9418áçè /co/li8 > dot">Âb1f12a217-"_b >508-379-1083áçè /co/li8 >(704) 385-9246áçè /co/li8 > 6112="_b3ce99cf2774-"_b >unsteadfastnssáçè /co/li8 >(551) 259-7182áçè /co/li86394215127áçè /co/li8 >8456939794áçè /co/li8 >519-309-1892áçè /co/li8 > 6Œæ7fef1844fb2f-"_b 28è > 606157611eab9ad8f-"_b 28è > 606157611ea7d5a95-"_b 负è´Â· Іåstyleçˆ ¥®°è td209/589c0118657f5-240-8è管çlist-in officewebsitcontent/1446 " title="è40-8li8_blank" > ¿¼/li88€li8_/20170301/58b67fd3ba408-_blank" href="‘¿¼/li88€li8_/2017030äº7 " title="民æ”="‘¿¼/li88€li8èagginssá/li88€li83_b_blass="亽‘¿¼/li88€li8_/2"/cat¼‰ä‘¿¼/li88€li8(281) 460-6529¿¼/li88€li8(530) 867_/20170nt-size:12 ¤0nt _/20170nt-siz»è®°è¯ä¹¦"> ¿¼/li88€li8504-25¥97¿¼/li88€li8_/20170nt-sizv> Ÿ _/2017030ä tegocontent/1079 " title="Û¼/li88€li8_/20170nt-siz7 " title="Å> 负 部社会综/li88€li8_/20170nt-size:管ç03-1cat¼çº¢æ¨»‡ä¼šç»¼/li88€li8_/20170nt-siz ƒ¨¡ç  ¼/li8446 " title="è40-8/è88446 " title="è/tablee="marg$('.´Ÿè´£ä').hide();ss="dot">$('.€è€è88€è€').mouseover(funcç(){ss="dot">t">$('.´Ÿè´£ä').show();ss="dot">}).mouseout(funcç() {ss="dot">t">$('.´Ÿè´£ä').hide();ss="dot">});ss="do})答var flag = e/201";ss="dofuncç DY_è´(wraper,º,°è, ,speed,or){ss="dot">var wraper = $(wraper);ss="dot">var º = $(º);ss="dot">var °è = $(°è);ss="dot">var = $( ).find('ul');ss="dot">var w = .find('li').outerW var s = speed;ss="dot">°èclick(funcç(){ss="dot">t"> .animate({'yle="ma/201':-w}/*,>5o0,'easeOutBounce'*/,funcç(){ss="dot">t">t"> .find('li').eq(0).appendTo( );ss="dot">t">t"> .css({'yle="ma/201':0});ss="dot">t">});ss="dot">t">flag = e/201";ss="dot">});ss="dot">人click(funcç(){ss="dot">t"> .find('li:/str').ºpendTo( );ss="dot">t"> .css({'yle="ma/201':-w});ss="dot">t"> .animate({'yle="ma/201':0}/*,>5o0,'easeOutBounce'*/);ss="dot">t">flag = e”è;ss="dot">});ss="dot">if (or == true){ss="dot">t">ad = setI erval(funcç() {flag == e/201" ?°èclick() :人click()},s* );ss="dot">t">wraper.hover(funcç(){ŸèI erval(ad);},funcç(){ad = setI erval(funcç() {flag == e/201" ?°èclick() :人click()},s* );});ss="dot">}ss="do}ss="doDY_è´('.€è€è88€è€','.€û„织ç®','.€û„ç»å±€','.€è€è88€è€', 3, true);/ true€åear"t="_b´Ÿè170 > > ®¡à é‚ img s–falseidt£© hr®°ä r"t="_b´ºçss="do/ ateggaopx;" s$(funcç(){ss="dot">var oticeUl = $('.otice-ul');ss="dot">var aNoticLi = $('.otice-ul li');ss="dot">var ulW var oLg stss="dot">var oticeTime = null;答è®aNoticLi.each(funcç(i,v){ss="dot">t">ulW })ss="dot">var speed = 940;ss="dot">$('.otice-ul'). oticeUl.offset({‡ç:ulW funcç goNotice(){ss="dot">t">oticeTime = setI erval(funcç(){ss="dot">t">t">oLg s = noticeUl.offset().lg stss="dot">="dot">oticeUl.css({'/201':speed});ss="dot">t">speed-=3;ss="dot">t">t"> f(oLg s<-ulW t">t">speed = 940;ss="dot">="dot">}ss="dot">t">},50);ss="dot">}ssss="dot">goNotice();答è®oticeUl.mouseover(funcç(){ss="dot">t">ŸèI erval(oticeTime);ss="dot">})ss­”è®oticeUl.mouseout(funcç(){ss="dot">t">goNotice();="dot">})ss­”})sss="dot"> 0 ¡ t">°è€ç»„织管理局负责人çside_don‡çnç>s="dot">¿¼"marg

s="

s="dot">°è€ç»„织管理局负责人çside_wechatnç>s="do

säº k" c€è´Ÿè´£äº k" cidåŸo er>s="dos="dot">k" class=" text-align: c er color: #666; ss="dot">t">"

lass ©03-28 picturottom: 10px;" src="/Uploads/picture/20150423/553893580d78a-240-80-i.jpg"> styletyle="‰ä™ 2017™ sp;="dot">picturottom:picturottom: „ç è´£¬ICP „ç05025147="dot">t">"t">"

g"> €Àè´tego-dd"> è®10pxºç­”"> »‡îategox;" s/pict10 tego-dd"> 0-80-iºç •º¦ùhref=53893»„Φ128t">"nd-bl»‡–è 27="dot">û‡ç®¡ 20è010-85728028Âà à d-bl»‡£¯èjjh_gycb@163ht dºç­ 琯è´tego-dd"> ·¥> »‡ø _/2»‡a href t">""